• instalatii sanitare, instalatii termice
  S.C. NISAL S.R.L. este o companie cu capital integral privat, înfiinţată în anul 1996.
 • ventilatii, instalatii termice
  Incepând cu anul 2003 firma a realizat un salt calitativ în întreaga sa activitate.
 • instalatii
  instalatii:termice, sanitare, climatizare
 • climatizare
  ventilatii, incendiu, gaz
 • servicii instalatii
  incalzire cu radiatoare
instalatii Nisal instalatii Nisalinstalatii Nisalinstalatii Nisal

Societatea este autorizată de :

autorizatie

anre:

 • în vederea proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bari, autorizaţie tip PDI
 • în vederea execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bari, autorizaţie tip EDI

 

iscir:

 • CR4 pentru executarea lucrărilor de instalare, montare, preparare, întreţinere şi verificare tehnică în ustilizare pentru:  
  • aparate consumatoare de combustibili cu P≤ 400 kW
  • cazane de apă caldă cu P≤400 kW
  • cazane de abur de joasă presiune cu Q≤0,6 t/h
autorizatie

ISU:

 • pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 

 

Agrement ISO :

În anul 2009 S.C. Nisal S.R.L. a implementat şi a certificat Sistemul Integrat De Management Calitate, Mediu şi Sănătate şi Securitate Ocupaţională ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007

autorizatieautorizatieautorizatie

referinte: Primaria Cluj Napoca

instalatii primaria Cluj

Sala Multifuncţională de sport Cluj Napoca –instalaţii sanitare, stins incendii, încălzire-ventilaţie şi instalaţii exterioare
-lucrare în derulare-